ساعت :

پیام مدیریتی مولا:

حضرت علي عليه السلام در نامه به مالك اشتر چنين فرموده است : : كسي را برگزين كه در رساندن نامه كارگزارانت به تو يا رساندن پاسخ هاي تو به آنان كوتاهي نكند و در آنچه براي تو مي ستاند يا از طرف تو به آنان تحويل مي دهد، فراموشكار نباشد

آن‌چه در این کتاب عرضه می‌شود نگاهی است بر مبانی نظری ماکیاولیسم، مبانی نظری مدیریت اسلامی، هدف و وسیله در ماکیاولیسم و مقایسه‌ی آن با اسلام، سابقه‌ی تفکر ماکیاولیستی در ممالک اسلامی، حکومت و سیاست از دیدگاه اسلام، و اصلاحات در شیوه‌ی حکومت و مدیریت در غرب و نظام اسلامی. در پایان نگارنده ضمن مقایسه‌ی نظام اسلامی با دیدگاه ماکیاولیستی، بنیان مدیریت اسلامی را بر هدایت و آگاهی‌بخشی، رشد انگیزه‌های عقلانی و معرفتی، معنوی و اخلاقی با کمک ابزار مادی و رفاهی می‌داند و اسلام را مکتبی جامع که به تمام ویژگی‌های انسانی توجه می‌کند، معرفی می‌نماید به گونه‌ای که این نظام بدون تعصب فردی، گروهی، قومی، قبیله‌ای، نژادی و جغرافیایی عمل می‌کند و به قیام فردی و جمعی برای خشنودی خدا تاکید دارد. در مقابل به قدرت‌هایی اشاره می‌کند که از نظر مدیریت و جهت‌گیری‌های سیاسی با آرمان‌های ماکیاولیستی پیوند و هم‌فکری دارند و از بهره‌گیری این قدرت‌ها از ابزار مشروع یا نامشروع در رسیدن به اهداف خود یاد می‌کند و این نکته را منشا اصلی تفاوت آرمان‌های ماکیاولیستی با دیدگاه‌های مدیریتی اسلام می‌داند.

شماره کتابشناسی ملی م‌۸۵-۱۵۷۰۲
سرشناسه ابراهیمی‌نژاد، مهدی‌، – ۱۳۳۲
عنوان و نام پدیدآور بررسی تطبیقی اندیشه‌های سیاسی درمدیریت اسلامی و مدیریت ماکیا ولیستی‌/ مهدی ابراهیمی‌نژاد، غلامرضا ابراهیمی نژاد
مشخصات نشر تهران : پلک ، ۱۳۸۵٫
مشخصات ظاهری ص ۴۵۶
یادداشت فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا
موضوع اسلام و سیاست‌
موضوع ماکیاولی‌، نیکولو، م‌۱۵۲۷ – ۱۴۶۹ Machiavelli, Nicoloعلوم سیاسی‌
موضوع علوم سیاسی — مطالعات تطبیقی‌
شناسه افزوده ابراهیمی‌نژاد، غلامرضا ، – ۱۳۳۴
رده بندی کنگره BP231/الف۲۴ب۴
رده بندی دیویی ۲۹۷/۴۸۳۲