ساعت :

پیام مدیریتی مولا:

حضرت علي عليه السلام در نامه به مالك اشتر چنين فرموده است : : كسي را برگزين كه در رساندن نامه كارگزارانت به تو يا رساندن پاسخ هاي تو به آنان كوتاهي نكند و در آنچه براي تو مي ستاند يا از طرف تو به آنان تحويل مي دهد، فراموشكار نباشد
رزومه

نام : مهدی
نام خانوادگی :ابراهیمی نژاد رفسنجانی
گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : مدیریت و اقتصاد
مرتبه علمی : دانشیار پایه۳۳
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
محور تخصصی : مدیریت اسلامی- مدیریت استراتژیک
آدرس الکترونیکی : ebrahimi.nejad@uk.ac.ir

فرمانداری‌ شهرستان‌ رفسنجان‌ در سالهای‌ ۶۲-۱۳۶۱
رییس‌ دفتر دانشگاه‌ شهید باهنر كرمان‌ در تهران‌ در سالهای‌ ۶۷-۱۳۶۶
رییس‌ كتابخانه مركزی‌ دانشگاه‌ شهید باهنر ۷۰-۱۳۶۷
رییس‌ دانشكده مدیریت‌ و اقتصاد در سالهای‌ ۱۳۷۸-۱۳۷۴
مدیر گروه مدیریت‌ دانشكده مدیریت‌ و اقتصاد، اردیبهشت‌ ۱۳۸۱ تا اول آبانماه ۱۳۸۴٫
رئيس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، ۱۳۸۴/۰۷/۳۰ تا ۱۳۸۹
مؤسس‌ كمیته انقلاب‌ شهرستان‌ بافت‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌
پایه‌گذار جهاد سازندگی‌ در شهرستان‌ بافت‌ پس‌ از فرمان‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) در مورد تأسیس‌ این‌ نهاد
پایه‌گذار سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در شهرستان‌ بافت‌ پس‌ از فرمان‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) مبنی بر تأسیس‌ این‌ نهاد
سرپرست‌ فرمانداری‌ شهرستان‌ رفسنجان‌ در سالهای‌ ۶۲-۱۳۶۱
دبیر انجمن‌ اسلامی‌ دانشجویان‌ ایرانی‌ دانشگاههای‌ ملبورن‌ استرالیا در سالهای‌ ۷۴-۱۳۷۲
مؤسس‌ دانشكده مدیریت‌ و اقتصاد دانشگاه‌ شهید باهنر كرمان‌ و اولین‌ رییس‌ آن‌ دانشكده‌ در سالهای‌ ۷۸-۱۳۷۴
افتخار عضویت‌ خانواده معظّم‌ شهید (برادر شهید حسین‌ ابراهیمی‌نژاد، در عملیات‌ كربلای‌ ۵ به‌ تاریخ‌ ۲۰/۱۰/۱۳۶۵)
عضو شورای فرهنگ عمومی استان کرمان، سالهای ۷۷-۱۳۷۵
عضو شورای‌ هماهنگی‌ نیروهای‌ انقلاب‌ استان‌ كرمان‌ از سال‌ ۱۳۸۰ تا کنون
معاونت فرهنگی بسیج اساتید استان کرمان از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۶
مسئول بسیج اساتید استان کرمان از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
– آموزشی‌
سوابق‌ خدمتی‌ قبل‌ از ورود به‌ دانشگاه‌:
دبیر مدارس‌ راهنمایی‌ و دبیرستانها و رئیس‌ دبیرستان‌ در شهرستانهای‌ بافت‌، كرمان‌ و رفسنجان‌ به‌ مدت‌ ۱۲ سال‌.
سوابق‌ خدمتی‌ بعد از ورود به‌ دانشگاه‌ در سال‌ ۱۳۶۷:
تدریس‌ دروس‌ دوره كارشناسی‌ و كارشناسی‌ ارشد رشته مدیریت، اقتصاد و حسابداری از جمله‌:
سازمان­های‌ پولی‌ و مالی‌ بین‌المللی‌، بازرگانی‌ بین‌المللی‌، زبان‌ تخصّصی‌ رشتة‌ مدیریت‌، روش‌ تحقیق‌ در مدیریت‌، مبانی‌ مدیریت‌ اسلامی‌، مبانی‌ و اصول‌ مدیریت‌ تعاونی‌ها، مدیریت‌ استراتژیك‌ (در بخش‌ مدیریت‌),
جغرافیای‌ اقتصادی‌، اصول‌ بیمه‌، پول‌ و ارز و بانكداری‌ (در بخش‌ اقتصاد)،
اصول‌ تهیه‌ وتنظیم‌ و كنترل‌ بودجه‌، روش‌ تحقیق‌ و مأخذشناسی‌ (در بخش‌ حسابداری‌)
– تألیفات‌ دانشگاهی‌
۱- تألیف‌ كتاب‌ « سیاست‌ بازرگانی‌ و مدیریت‌ استراتژیك »، انتشارات‌ جهاد دانشگاهی‌ دانشگاه‌ شهید باهنر كرمان‌،سال‌ ۱۳۶۸٫
۲- تألیف‌ كتاب‌ « مدیریت‌ استراتژیك‌ در بازرگانی‌ و صنایع ‌»، انتشارات‌ سمت‌ (سازمان‌ مطالعه‌ و تدوین‌ كتب‌ درسی‌علوم‌ انسانی‌)، وابسته‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، سال ۱۳۷۹و تجدید چاپ دوم در سال ۱۳۸۷٫
۳- تألیف‌ كتاب‌ « بودجه‌ از تنظیم‌ تا كنترل ‌« با همكاری‌ آقای‌ اسفندیار فرج‌وند، انتشارات‌ سمت‌، ۱۳۸۰، ویرایش‌ و تجدید چاپ‌ یازدهم در سال ۱۳۸۹ .
۴- تألیف‌ كتاب‌ « سازمان‌های‌ مالی‌ و پولی‌ بین‌المللی ‌»، انتشارات‌ سمت‌، ۱۳۸۰ و تجدید چاپ هفتم در سال ۱۳۸۹ .
۵- تدوین‌ كتاب‌ « دیدگاههای‌ مدیریتی‌ و سیره عملی‌ شهید دكتر محمّد جواد باهنر »، انتشارات‌ كنگرة‌ بزرگداشت‌شهید دكتر محمّد جواد باهنر، سال‌ ۱۳۸۰٫
۶- تألیف‌ كتاب‌ « تهیه‌ و تنظیم‌ و كنترل‌ بودجه ‌« انتشارات‌ دانشگاه‌ شهید باهنر، ۱۳۸۳ و تجدید چاپ دوم در سال ۱۳۸۷٫
۷- تألیف‌ كتاب‌ « اندیشه‌های‌ سیاسی‌ در مدیریت‌ اسلامی‌ و مدیریت‌ ماكیاولیستی‌ »، انتشارات پلك،۱۳۸۵٫
– تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی
۱- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و اسفندیار فرج وند ، « بودجه از تنظیم تا کنترل » ، چاپ ۱۱ ، پاییز۱۳۸۹، انتشارات سمت
۲- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، « سازمانهای پولی و مالی بین المللی » ، چاپ ۷ ، بهار ۱۳۸۹ ، انتشارات سمت
– ویرایش علمی کتاب و نشریه علمی – پژوهشی
۱- ارتباطات و مکالمات داخلی سازمان ها ، انتشارات دانشگاه هرمزگان سال ۱۳۸۹
– تألیفات‌ فرهنگی‌
۱- تدوین‌  كتاب‌ « مدیریت‌ و فرماندهی‌ در دوران‌ ۸ سال‌ دفاع‌ مقدّس‌ »، كنگره سرداران‌ شهید استان‌ كرمان‌ و سیستان‌و بلوچستان‌، با همكاری‌ دانشگاه‌ شهید باهنر كرمان‌، سال‌ ۱۳۷۷٫
۲- تدوین‌ كتاب‌ « سرگذشت‌ پژوهی‌ سردار شهید سید حمید میرافضلی‌ »، كنگره سرداران‌ شهید استان‌ كرمان‌ وسیستان‌ و بلوچستان‌، با همكاری‌ دانشگاه‌ شهید باهنر كرمان‌، سال‌ ۱۳۷۷٫
۳- تدوین‌ كتاب‌ « سرگذشت‌ پژوهی‌ سردار شهید حاج‌ احمد امینی ‌»، كنگره سرداران‌ شهید استان‌ كرمان‌ و سیستان‌ وبلوچستان‌، با همكاری‌ دانشگاه‌ شهید باهنر كرمان‌، سال‌ ۱۳۷۷٫
۴- تدوین‌ كتاب‌ « سرگذشت‌ پژوهی‌ سردار شهید حاج‌ عبّاس‌ حسینی ‌»، كنگره سرداران‌ شهید استان‌ كرمان‌ و سیستان‌و بلوچستان‌، با همكاری‌ دانشگاه‌ شهید باهنر كرمان‌، سال‌ ۱۳۷۷٫
– تحقیقات‌ علمی‌ دانشگاهی‌
۱- تحقیق‌ تحت‌ عنوان‌ « بررسی‌ تطبیقی‌ سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های‌ اصلاح‌ مؤسّسات‌ انتفاعی‌ دولتی‌ و خصوصی‌سازی‌ در ایران‌ و مالزی ‌»، بر اساس‌ قرارداد منعقده‌ با دانشگاه‌ شهید باهنر كرمان‌، سال‌ ۱۳۷۸٫
۲- تحقیق‌ « بررسی‌ تجارب‌ و راهكارهای‌ اصلاح‌ مؤسّسات‌ انتفاعی‌ دولتی‌ و خصوصی‌سازی‌ در ایران ‌»، ارائه‌ شده‌ درسازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ استان‌ كرمان‌، ۳۰/۲/۱۳۷۸، انتشارات‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ استان‌ كرمان‌.
۳- تحقیق‌ انجام‌ شده‌ تحت‌ عنوان‌ « بررسی‌ عملكرد اصلاح‌ ساختار نیروی‌ انسانی‌؛ خصوصی‌ سازی‌ فعالیتهای‌تصدی‌ گری‌ و اعمال‌ حاكمیت‌» در اداره كل‌ راه‌ و ترابری‌ استان‌ كرمان‌، سال‌ ۱۳۸۱٫
۴- ارزشیابی نقش تسهیلات بانک کشاورزی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی در استان کرمان (طرح پژوهشی – شروع ۱۵/۱۲/۸۴ مجری دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان)
۵- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و دکتر غلامرضا ابراهیمی نژاد ،« تعیین سلامت روان و شادکامی در ارتباط درون و برون سازمانی کارکنان شرکت گاز استان کرمان » ، شهریور ۱۳۸۹
۶- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد ، « نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات ، طرح تأئید شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری » ، ۱۳۸۹
۷- غلامرضا خوش سیما و دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، « مدیریت دانش در شبکه تأمین و توزیع آب روستایی» ، طرح تحقیقاتی سال ۱۳۸۹
– مقالات
۱- ارائه مقاله «آیا كره‌ و چین‌ از الگوی‌ توسعه صنعتی‌ ژاپن‌ پیروی‌ كرده‌اند؟»، نشریه معیار، دهمین‌ گردهمایی‌دانشجویان‌ دكتری‌’ داخل‌ و خارج‌ كشور، شماره‌ ۳، شهریور ماه‌ ۱۳۷۲٫
۲- ارائه مقاله فوق‌الذكر در مجله‌ صنوف‌، شماره‌ ،۳ سال‌ سوّم‌، ۲۷ بهمن‌ ماه‌ ۱۳۷۲٫
۳- ارائه مقاله « تخلّفات‌ اداری‌ و معضلات‌ فرهنگی ‌»، ارائه‌ شده‌ در اداره‌ كل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ كرمان‌،همایش‌ شناخت‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ كرمان‌، اسفند ماه‌ ۱۳۷۶٫
۴- ارائه‌ مقاله « مطالعة‌ اجمالی‌ انگیزه‌ها و سیاست‌های‌ خصوصی‌سازی ‌»، مجله علوم‌ انسانی‌ دانشگاه‌ سیستان‌ وبلوچستان‌، شماره‌ ۵، سال‌ سوّم‌، ۱۳۷۶٫
۵- مقاله «بودجه‌بندی‌ دولتی‌ و مطالعات‌ میان‌ رشته‌ای‌»، مجله سخن‌ سمت‌، سال‌ هفتم‌ شماره اول‌، بهار ۱۳۸۱٫
۶- ارائه سلسله‌ مقالات‌ تحت‌ عنوان‌ « اندیشه‌های‌ سیاسی‌ در مدیریت‌ اسلامی‌ و مدیریت‌ ماكیاولیستی » درروزنامه‌های‌ استان‌، ۱۳۸۱٫
۷- «تدوين اهداف و ارزشهاي بنيادي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان»، فصلنامه علمي-پژوهشي “پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي” شماره ۴۲- زمستان ۱۳۸۵٫
۸- «بررسي رابطه انگيزه پيشرفت با عزت نفس كاركنان»- چاپ شده در فصلنامه پيام مديريت شماره ۲۳ و ۲۴، پاييز ۱۳۸۶
۹- مقاله « بررسي رابطه بين تنش هاي سازماني و تمايلات ترك خدمت كاركنان»‌‌، پذيرفته شده براي فصلنامه علمي- پژوهشي دانشور.
۱۰- مقاله « بررسي موانع استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت در مجتمع مس سرچشمه» چاپ شده در فصلنامه علمي- پژوهشي دانشور، شماره ۳۵ .
An Empircal Study on the Correlation between knowledge Management Level and Efficiency in ceramic Tile Industry
Lecture Note in Artificial Intelligence, LNAl 5345, pp.160-172, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
۱۱- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و خانم مهناز اکبری، «رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آنها در سازمان های دولتی»، مدرس علوم انسانی ، پژوهش های مدیریت در ایران ۱۳۸۹؛ دوره سیزدهم، شماره چهارم، (پیاپی ۶۴) ، صص ۳۴- ۱
۱۲- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و عباس حسین زاده ، « بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت : مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان»، دانشور رفتار ، شماره ۳۵ ، سال شانزدهم، دوره جدید ، تیر ۱۳۸۸ ، ویژه مقالات مدیریت ۱۲ ، صص ۶۸-۵۹
۱۳- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد ، دکتر عباس عباسی و مجتبی خلیفه ، « بررسی روش های افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران … »، مجله پیشرفت های حسابداری ، دوره اول ، شماره اول پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳/۵۷
۱۴- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و غلامرضا خوش سیما، « نگاه به آینده و تدوین چشم انداز دانشگاه ها : مطالعه موردی در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان »، مجله دانش مدیریت ، دانشگاه تهران، پذیرش ۱۳۸۹- چاپ ۱۳۹۲
نمایه های معتبر جهانی (نوامبر ۲۰۰۸)
۱۵- غلامرضا خوش سیما، دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش (فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره ۱۰،پاییز ۱۳۸۴،۴۳-۲۵، دانشگاه علامه طباطبایی ) علمی ترویجی تابستان ۱۳۸۷
۱۶- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، کاربرد روش ارزیابی متوازن در مدیریت دانش سازمان ها پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
عضویت‌ در كمیته‌ها و هسته‌های‌ علمی‌
۱- عضو گروه‌ مشاوران‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ استان‌ كرمان‌
۲- عضو هسته مطالعاتی‌ مؤسسه مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌ استان‌ كرمان‌.
۳- عضو كمیته بهره‌وری‌ اداره‌ كل‌ تعاون‌ استان‌ كرمان‌.
۴- عضو كمیته علمی‌ كنگره‌ سرداران‌ و ۸۰۰۰ شهید استانهای‌ كرمان‌ و سیستان‌ و بلوچستان‌.
۵- عضو كمیته علمی‌ كنگره‌ شهید باهنر در سال‌ ۱۳۷۹ كرمان‌.
۶- عضو كمیته علمی‌ بنیاد حفظ‌ آثار و نشر ارزشهای‌ دفاع‌ مقدس‌.
۷- عضو موسسه مطالعاتی‌ و پژوهشی‌ فلسطین‌
۸- عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی «اقتصاد و مدیریت».
۹- عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی توسعه و سرمایه دانشگاه شهید باهنر کرمان
– داوری‌ و راهنمایی‌ پایان‌ نامه‌ها
۱- راهنمایی‌ ۴۴ پایان‌نامه كارشناسی‌ ارشد
۲- راهنمایی‌ و هدایت‌ بیش‌ از ۴۵۰ پروژه تحقیقی‌ كارشناسی‌
۳- داوری‌ ۱۵ پایان‌نامه كارشناسی‌ ارشد
۴- داوری‌ مقالات‌ اقتصادی‌ و مدیریتی‌ مجلات‌ علمی‌- پژوهشی‌ كشور
۵- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و دکتر صدیقه خورشیدی ، « مطالعه بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری در تعمیرگاه های مجاز ایران خودرو و سایپا »، علی تقوی ، خرداد۱۳۸۹
۶- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و دکتر صدیقه خورشیدی ، « مطالعه رابطه بین بازارگرایی ، منابع دانش و توسعه محصول جدید در شرکت همکاران سیستم »، یدا… حمیدی ، شهریور ۱۳۸۹
۷- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و دکتر عباسی عباسی ،« بررسی نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران سازمان های عضو ستاد بحران شهرستان بوشهر » ، حبیب پوررشیدی ، دیماه ۱۳۸۹
۸- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، دکتر صفر نیا ، « بررسی و سنجش کیفیت خدمات هتل ها و رابطه آن با رضایت سندی مشتریان » ، جواد فیلی ، بهار۱۳۸۸
۹- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد،«مطالعه رابطه بین بازارگرایی ، کارآفرینی گرایی ،یادگیری شبکه ها و نوآوری سازمانی »، غلامرضا علی میرزایی، ۱۳۸۹
– افتخارات‌ علمی‌
۱- كسب‌ عنوان‌ پژوهشگر نمونه سال‌ ۱۳۸۰ دانشگاه‌ شهید باهنركرمان‌
۲- كسب‌ عنوان‌ نویسنده كتاب‌ برجسته سال‌ ۱۳۸۱ كشور تحت عنوان « اصول تهیه و تنظیم بودجه» توسط‌ شورای‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌
۳- كسب‌ عنوان‌ نویسندة‌ كتاب‌ نمونۀ سال‌ ۱۳۸۳ استان‌ كرمان‌ توسط‌ اداره كل‌ ارشاد اسلامی‌ استان‌ كرمان‌.
۴- كسب عنوان استاد نمونه بسيجي كشوري سال ۱۳۸۶ در همايش برترين هاي استان ها در سالن همايش هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
۵- كسب عنوان پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۶دانشكده ادبيات علوم انساني دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان.
۶- کسب عنوان پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۷ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
۷- کسب عنوان استاد نمونه سال ۱۳۸۷ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان