ساعت :

پیام مدیریتی مولا:

حضرت علي عليه السلام در نامه به مالك اشتر چنين فرموده است : : كسي را برگزين كه در رساندن نامه كارگزارانت به تو يا رساندن پاسخ هاي تو به آنان كوتاهي نكند و در آنچه براي تو مي ستاند يا از طرف تو به آنان تحويل مي دهد، فراموشكار نباشد

اجرایی

 

فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان        نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی    رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد    گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

   بند ۴-۱- حضور فعال و تمام وقت در مؤسسه و مشارکت براساس تکالیف تعیین شده در آئین نامه مدیریت                                                                                                                                          صفحه سی و چهارم    

نیمسال حضور در مؤسسه (۱) فعالیتهای انجام شده توسط عضو هیات علمی (۲) امتیاز کسب شده در هر ترم امتیاز ملاحظات
تمام وقت نيمه وقت نیمه حضوري واحد موظف تدریس میزان

حق التدریس

سایر فعالیتهای اجرایی محوله (۳) کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
اول                      
دوم                      
سوم                      
چهارم                      
پنجم                      
ششم                      
هفتم                      
هشتم                      
نهم                      
دهم                      
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی امضای مدیر گروه مربوط امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

امضای رئیس دانشکده

 

  امضای رئیس مؤسسه

 

۱ و۲٫ ارائه تأیید مدیر گروه الزامی می باشد.

  1. ارائه تأیید مقام احاله کننده فعالیت اجرایی الزامی است.

–  تعداد واحد موظف تدريس اعضاي هيات علمي براساس مرتبه علمي آنان تعيين مي گردد و عضو مكلف به انجام واحدهاي موظف تعيين شده توسط گروه مي باشد.

 

 

 

 

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

 

 

 

 

  بندهای ۴-۲ و۴-۳- تدوین کتاب (به شیوه گردآوری) و مجموعه مقالات                                                                                                                                                                                                                          صفحه سی و پنجم    

ردیف عنوان فعالیت نوع فعالیت ناشر سال انتشار اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

امتیاز ملاحظات
تدوين

كتاب

تدوين

مجموعه مقالات

کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

  • در صورتي كه سهم همكاران در انجام فعاليتهاي اين بند مشخص نشده باشد، امتياز عضو هيات علمي براساس جدول ذيل بند «۳-۱» فرم شماره «۳» محاسبه مي گردد.                       

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

  

 

  بند ۴-۴- برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی، فناوری، هنری و مدیریت اجرایی برنامه هاي هنری                                                                                                                                                                        صفحه سی و ششم

ردیف عنوان فعالیت سطح فعالیت سایر مشخصات اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

امتیاز ملاحظات
استانی

(۱)

ملی

(۲)

بین المللی

(۲)

عنوان مسئولیت تاریخ برگزاری مرجع

تأیید کننده

کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
۱ همکاری در برپایی نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان *     عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ اسماعیل نجار (استاندار و رییس ستاد برگزاری)          
۲ مشارکت در برگزاری نمایشگاه هفته ملی مهارت و فناوری *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۱۹/۰۵/۱۳۹۰ دکتر حسین توکلی(رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان)          
۳ تقدیرنامه به پاس خدمات ارزشمند در عرصه خدمت به محرومان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۲۰/۰۵/۱۳۹۰ اسماعیل نجار (استاندار)

غلامرضا حسنخانی (مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)

         
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

  بند ۴-۴- برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی، فناوری، هنری و مدیریت اجرایی برنامه هاي هنری                                                                                                                                                                       

۴ تقدیر و تبریک در کسب عنوان برتر در بخش شاخص های عمومی و اختصاصی پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۱۳۹۰ رضا آذرنوش (سرپرست گمرکات استان کرمان)          
۵ تقدیرنامه از ارزیابی عملکرد سال ۱۳۸۹وبرگزاری چهاردهمین جشنواره شهید رجایی استان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۱۹/۰۶/۱۳۹۰ کریم مهرشاد (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دبیر ستاد جشنواره شهید رجایی استان کرمان)          
۶ تقدیرنامه از ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۰وبرگزاری پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ کریم مهرشاد (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دبیر ستاد جشنواره شهید رجایی استان کرمان)          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

  بند ۴-۴- برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی، فناوری، هنری و مدیریت اجرایی برنامه هاي هنری                                                                                                                                                                       

 

۷ نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشنغال در ایران     * عضو کمیته علمی همایش ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ دکتر کوروش پرند          
۸ دومین همایش ملی “مهارت آموزی و اشتغال در ایران”   *   عضو کمیته علمی همایش ۲۶/۰۶/۱۳۹۱ دکتر کوروش پرند          
۹ عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال   *   عضو کمیته علمی همایش خرداد ۱۳۹۱ دکتر کوروش پرند          
۱۰ تقدیرنامه حجت الاسلام علی توکلی از حضور و جدیت در کارگاه آموزشی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در شیراز *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان اردیبهشت ۱۳۹۱ علی توکلی(رئیس کل دادگستری استان کرمان)          
۱۱ توانمندی های متعهدانه در برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ دکتر سید عنایت الله معافی (سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان)          
۱۲ عضو کمیته علمی نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال     * عضو کمیته علمی همایش اردیبهشت ۱۳۹۲ دکتر کوروش پرند          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

بند ۴-۴- برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی، فناوری، هنری و مدیریت اجرایی برنامه هاي هنری                                                                                                                                                                       

 

۱۳ عضو کمیته علمی سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال   * * عضو کمیته علمی همایش اردیبهشت

۱۳۹۳

دکتر کوروش پرند          
۱۴ عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات دانشگاه سمنان   *   عضو کمیته علمی همایش ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ دکتر داوود فیض (دبیر علمی کنفرانس)          
۱۵ تقدیرنامه به مناسبت حسن توجه به امور امداد و محرومان و همکاری با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در برگزاری همایش علمی فرهنگی دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت حمایت این نهاد *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان بهمن ماه ۹۳ وحید میرزایی(مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان)          
۱۶ عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال   * * عضو کمیته علمی همایش خرداد ۱۳۹۴ دکتر کوروش پرند          
۱۷ تقدیرنامه برگزاری جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای زنان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ دکتر فاطمه سادات حسینی(مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری)          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

بند ۴-۴- برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی، فناوری، هنری و مدیریت اجرایی برنامه هاي هنری                                                                                                                                                                       

 

۱۸ تقدیر از تلاش ها، زحمات و مساعی موثر در همکاری با صندوق مهر امام رضا *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان   بهرام لطیفی مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) استان کرمان          
۱۹ نمایشگاه بزرگ دستاوردهای ۳۰ساله انقلاب *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ندارد علی اکبر صانعی(معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار و رییس ستاد نمایشگاه سیمرغ)          
۲۰ لوح تقدیر برای جشن خودکفایی و کاریابی ۵۰۰۰ خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان   حسین انواری (سرپرست کمیته امداد امام خمینی کشور)          
۲۱ تلاش در تحقق اهداف و برنامه‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان  

 

 

 

۱۷/۱۲/۱۳۹۳

دکتر سید عنایت الله معافی (سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان)          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

بند ۴-۴- برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی، فناوری، هنری و مدیریت اجرایی برنامه هاي هنری                                                                                                                                                                        

 

۲۲ برگزاری دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ محسن جلال پور (رییس همایش و ررییس اتاق بازرگانی کرمان)          
۲۳ برگزاری دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان کرمان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان   احمد سعیدی (مدیر کل زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)          
۲۴ برگزاری جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی فراورده های طبیعی و طب سنتی ایران در سال ۱۳۹۱   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۱۹/۰۷/۱۳۹۱ دکتر عزیزحبیبی (معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)          
۲۵ برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ دکتر معافی (رییس دانشگاه)          
۲۶ تشکر و قدردانی در دوران تصدی سمت مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ۳۰/ ۰۳ /۱۳۹۴ کوروش پرند (معاون وزیر و رییس سازمان)          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

(۱) ارائه گواهی معتبر از واحد برگزار کننده نمایشگاه الزامی می باشد.

(۲) ارائه گواهی از معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.

 

 

    فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

 

     بند ۴-۵- طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی، کتابخانه تخصصی، شبکه تخصصی رایانه یا واحدهای نیمه صنعتی                                                                            صفحه سی و هفتم    

ردیف عنوان فعالیت نوع فعالیت تاریخ انجام فعالیت محل انجام

فعالیت

مرجع

تأیید کننده (۱)

اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

امتیاز ملاحظات
طراحی راه اندازی کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
۱ استمرار همکاری آموزشی با دانشگاه آزاد اسلامی     آذر ماه ۱۳۸۹   دکتر دادخدا غضنفری(رییس دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر امید طیاری (معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)

         
۲ ایجاد قرارداد تفاهم همکاری بین دانشگاه صنعتی رورکی هند با دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان     ۲۰۰۹ژانویه ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان صمد قربان نژاد

(رییس مجتمع آموزشی آرین)

         
۳ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای گلزار   * ۱۳۹۱ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان غلامعلی موحدی نیا(فرماندار شهرستان بردسیر)          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

    فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

  

 

  بند ۴-۵- طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی، کتابخانه تخصصی، شبکه تخصصی رایانه یا واحدهای نیمه صنعتی   

۴ لوح سپاس برایراه اندازی نمایندگی مرکز فنی و حرفه ای نگین کویر در شهرستان  فهرج   * ۱۶/۰۷/۱۳۹۱   حسین زین الصالحین

(فرماندار شهرستان فهرج)

         
۵ تقدیرنامه جهت راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای بخش بیاض   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان آقای رحیمی (رییس شورای اسلامی بخش بیاض)          
۶ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای شهداد   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۷ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای شهرستان رابر   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۸ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای لاله زار   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۹ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ارزوئیه   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

    فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

   

 

 بند ۴-۵- طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی، کتابخانه تخصصی، شبکه تخصصی رایانه یا واحدهای نیمه صنعتی

۱۰ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای شهرستان منوجان   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۱۱ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای شهرستان منوجان   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۱۲ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای شهرستان راور   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۱۳ راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای شهرستان انار   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۱۴ تقدیرنامه به مناسبت  استفاده از تمامی امکانات موجود و تلاش در تحقق اهداف برنامه های پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی   * ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۱۵ تقدیرنامه جهت راه اندازی و پشتیبانی و حمایت مرکز فنی و حرفه ای بخش گلباف   * ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
۱۶ لوح تقدیر کمیساری های عالی پناهندگان از خدمات آموزشی و فنی *   ۱۳۹۳ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان            
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

    فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

بند ۴-۵- طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی، کتابخانه تخصصی، شبکه تخصصی رایانه یا واحدهای نیمه صنعتی

 

۱۷ لوح تقدیر به مناسبت آموزش های فنی و حرفه ای به مددجویان کمیته امداد حضرت امام و اشتغال و توانمندی مددجویان *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان وحید میرزایی (مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان)          
۱۸ تلاش در راستای راه اندازی نمایندگی فنی و حرفه ای بخش نگین کویر   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان حسین زین الصالحین

(فرماندار شهرستان فهرج)

         
۱۹ مساعدت و همیاری در ایجاد فرصت های شغلی مددجویان میته امداد امام خمینی   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان وحید میرزایی

(مدیر کل)

         
۲۰ تلاش در عرصه مبارزه با مواد مخدر   *   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان حسین چناریان (دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر)          
۲۱ توجه ارزشمند مرتبط به توسعه فعالیتهای آموزش و پرورش *     مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان اسماعیل  نجار (استاندار و رییس شورای آموزش و پرورش استان)          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

    فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

بند ۴-۵- طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی، کتابخانه تخصصی، شبکه تخصصی رایانه یا واحدهای نیمه صنعتی

 

۲۲ تلاش در راستای تعالی آموزش علم و دانش و گسترش فرهنگ اسلامی *     ریاست دانشگاه ولیعصر (عج) علی اکبر صانعی (معاون استاندار)          
۲۳ حضور و مشارکت فعال در برنامه های آماری علوم، تحقیقات و فناوری       ریاست دانشگاه ولیعصر (عج) دکتر عزیزاله معماریانی (رییس موسسه و کمیته امار علوم، تحقیقات و فناوری)          
۲۴ سعی در انجام هرچه بهتر وظایف محوله       مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان اژدر ولیخانی (معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای)          
۲۵ قدردانی از همکاری طی سال ۱۳۹۲ با موسسه عالی علمی کاربردی مهارت     ۱۳۹۳ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

(رییس موسسه آموزش علمی کاربردی مهارت)

         
۲۶ قدردانی از تلاش و زحمات مجموعه آموزشی فنی و حرفه ای     ۱۳۹۴ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان دکتر پرند (معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی)          
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

(۱) ارائه گواهی از معاونت آموزشی یا پژوهشی (حسب مورد) مؤسسه الزامی است.

–  به فعالیتهای طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی صرفاً با ارائه شیوه نامه های آموزشی و پژوهشی لازم برای تدریس و تحقیق امتیاز تعلق می گیرد.

  • در صورتي كه سهم همكاران در انجام فعاليتهاي اين بند مشخص نشده باشد، امتياز آن براي عضو هيات علمي به صورت مستقل در نظر گرفته مي شود.

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

     بند ۴-۶- ایجاد رشته های جدید و به خصوص رشته های میان رشته ای و تقویت و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی                                                                                                                                            صفحه سی و هشتم    

ردیف عنوان رشته تاریخ

ایجاد رشته

مقطع رشته مرجع تأیید کننده (۱) امتیاز ملاحظات
کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
۱ مکانیک     *              
۲ عمران     *              
۳ اقتصاد اسلامی       *            
۴ ادبیات زبان انگلیسی       *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

  

       (۱) ارائه گواهی موافقت اصولی یا قطعی شورای گسترش آموزش عالي وزارت به همراه تأیید بالاترین مقام اجرایی الزامی است.

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان    نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی    رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     بند ۴-۷- مشارکت در طراحی، راه اندازی و برگزاری کارگاه های فرهنگی – تربیتی، آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن خدمت                                                                                                                         صفحه سی و نهم    

ردیف عنوان فعالیت (۱) نوع فعالیت تاریخ انجام فعالیت مرجع

تأیید کننده

امتیاز ملاحظات
مشاركت در طراحي كارگاه راه اندازي كارگاه برگزاري كارگاه شروع پایان کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
۱ راه اندازی دوره آموزشی تبیین سیاست های کلی نظام اداری کشور ابلاغیه مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن     * آبان ۱۳۹۱ ۱۲ ساعت نصرا… گرامی (رییس دانشگاه)

سهراب رفیعی پور (مدیر بودجه و تشکیلات)

       
۲ رئیس شورای پژوهش استان در زمینه آموزش های مهارتی     * ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ تا۳۱/۰۳/۱۳۹۴ کوروش پرند (رییس سازمان)        
۳ شرکت در دوره آشنایی با سامانه اطلاعات نظام اداری       ۲۶/۶/۱۳۹۰ ۴ ساعت محمد حسین حاجلو (معاون اداری و پشتیبانی و رییس کمیته راهوریسازمان آموزش فناوری کشور)       شرکت در کارگاه
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان    نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی    رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     بند ۴-۷- مشارکت در طراحی، راه اندازی و برگزاری کارگاه های فرهنگی – تربیتی، آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن خدمت                  

۴ شرکت در اولین دوره کارگاه بازشناسی و ارتقای تجارب مدیران آموزش عالی (اختصاصی روسای دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)       ۹/۵/۱۳۸۹ ۱۰/۵/۱۳۸۹

 

۲۰ ساعت

مسعود هادیان دهکردی (رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)       شرکت در کارگاه بمدت ۲۰ ساعت
۵ شرکت در نخستین کارگاه آموزشی تخصصی “هم اندیشی و تبادل تجربیات سازمان در راستای حضور موثر در عرصه بین الملل دیپلماسی مهارتی و راه های ورود به آن” *     ۱۳/۰۴/۱۳۹۱ مدت ۸ ساعت دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی (مشاور ریاست سازمان  و مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل)        
۶ شرکت در دوره آموزش توجیهی حفاظتی با موضوع امنیت ملی ۱       ۲۳/۰۳/۱۳۹۱ به مدت ۱۰ ساعت حراست کل استان و اداره کل آموزش و پژوهش        
۷ شرکت در سمینار آشنایی با مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی       ۰۷/۰۸/۱۳۹۳ مدت ۵ ساعت محمد حسین موسی زاده (رییس شبکه) و سید عنایت اله معافی (رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی)        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان    نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی    رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت
فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     بند ۴-۷- مشارکت در طراحی، راه اندازی و برگزاری کارگاه های فرهنگی – تربیتی، آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن خدمت

 

۸ شرکت در سمینار تحلیل مسایل اشتغال استان کرمان با رویکرد آینده پژوهی       ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ بمدت ۵ ساعت سید عنایت اله معافی (رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی)        
                       
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

       (۱) ارائه مستندات مربوط به فعالیت با تأیید مرکز برگزارکننده فعالیت الزامی است.

 

 

 

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان  نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی   رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد   گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

 

 

 

 

 

     بند ۴-۸- تولید و گسترش برنامه های کارآفرینی                                                                                                                                                                                                                                               صفحه چهلم    

ردیف عنوان فعاليت نوع فعاليت تاریخ انجام فعالیت شماره و تاریخ تأییدیه (۱) امتیاز ملاحظات
برنامه

تولیدي

 

برنامه

توسعه اي

 

شروع پایان کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
۱ ارائه خدمات کارآموزی و معرفی دانشجویان جهت انجام کارآموزی و ارتباط با صنعت در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان       ۱۳۸۸          
۲ معرفی دانشجویان دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان به  موسسات مراکز دولتی و کارخانجات جهت انجام تحقیق و پژوهش       ۱۳۸۸          
۳ آشنایی بیشتر دانشجویان دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان با کارآفرینی و استقبال از طرح های کارآفرینانه و تنظیم قرارداد با دو طرح کارآفرینی توسط دانشجویان       ۱۳۸۸          
۴ مدیریت کل آموزش فنی و حرفه ای و تربیت نیروهای ماهر و کارآفرین     ۱۶/۰۸/۱۳۸۹ ۳۱/۰۳/ ۱۳۹۴          
۵ کسب رتبه خوب ابعاد عمومی و اختصاصی بین دستگاههای اجرایی استان     ۰۲/۱۱/۱۳۹۰            
۶ کسب رتبه برتر ابعاد عمومی و اختصاصی بین دستگاههای اجرایی استان     ۱۳۹۱            
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

         (۱) مرجع تأیید کننده فعالیت معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

 

 

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان       نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

     بند ۴-۹- همکاری مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، مؤسسه های عالی آموزشی و پژوهشی، شهرک ها و پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان                                                صفحه چهل و یکم    

ردیف نوع فعالیت تاریخ تأسیس مرجع

تأیید کننده** (۱)

امتیاز ملاحظات
کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

      (۱) ارائه گواهی موافقت اصولی یا قطعی شورای گسترش آموزش عالي وزارت و یا سایر مراجع قانونی به همراه تأیید بالاترین مقام اجرایی الزامی می باشد.

 

 

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان     نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی       رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

 

 

 

 

     بند ۴-۱۰- ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه چهل و دوم    

ردیف تعداد دانشجویان خارجی

جذب شده (۱)

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ملیت سال انجام فعاليت امتیاز ملاحظات
کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

     (۱) به منظور بهره مندی از امتیازات این بند ارائه تأییدیه ریاست مؤسسه الزامی است.

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

 

     بند ۴-۱۱- مدیر مسئولي ، سردبیری، عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی معتبر و ریاست قطب های علمی رسمی کشور                                                                                                                                       صفحه چهل و سوم    

ردیف عنوان فعالیت نوع نشریه تاریخ

انجام فعالیت

شماره و تاریخ حکم انتصاب امتیاز ملاحظات
علمی پژوهشی علمی ترویجی علمی مروری سایر شروع پایان کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

 

 

۱ عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های مدیریت عمومی در دانشگاه زاهدان *       ۱۳۸۸ تا کنون          
۲ عضو هیئت تحریریه نشریه علمی-خبری کرسی اندیشه       * ۱۳۸۷ تا کنون          
۳ عضو هیئت تحریریه  مجله مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد *       ۱۳۹۲ تا کنون          
۴ عضو هیئت تحریریه  فصلنامه مهارت آموزی   *     ۱۳۹۲ تا کنون          
۵ عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های مدیریت عمومی در دانشگاه زاهدان *       ۱۳۸۳ تا کنون          
۶ عضو هیئت تحریریه مجله توسعه و سرمایه       * ۱۳۸۴ تاکنون از ابتدای راه اندازی ۱۳۸۴        
۷ داور نشریه پژوهش های اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر             ۷/۱۱/۸۷        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

  

  

– ارائه مستندات مربوطه الزامی است.

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

     بند ۴-۱۲- دبیری همایش ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه چهل و چهارم    

ردیف عنوان همایش نوع همایش تاریخ

برگزاری

شماره و تاریخ

حکم  انتصاب

امتیاز ملاحظات
علمي درون سازمانی  (۱) ملی (۲) بین المللی (۲) کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

 

هیات ممیزه

 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

  (۱) با ارائه تأیید شورای پژوهشی مؤسسه

  (۲)  با ارائه تأییدیه معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

نام مؤسسه:                                                                نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی:                                         رشته تحصیلی:                                 گروه آموزشی:

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

     بند ۴-۱۳- طراحی سئوالات آزمون سراسری                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه چهل و پنجم

ردیف عنوان فعالیت سال انجام فعالیت مجری آزمون (۱) مدت همکاری

بر حسب ساعت

امتیاز ملاحظات
سازمان سنجش دانشگاه آزاد اسلامی کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی  

هیات ممیزه

 

 
  طراحی سئوال آزمون مقطع……… رشته………                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

    (۱) با ارائه گواهی معتبر از مجریان آزمون حسب مورد

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

     بندهای ۴-۱۴- و ۴-۱۵- پذيرش مسئولیت قوای سه گانه و شركت در شوراها، کمیته ها و هیات های رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و…  كه جزء وظايف سازماني فرد نباشد.                                       صفحه چهل و ششم

 

ردیف عنوان فعالیت مشخصات ابلاغ تاريخ

انجام فعالیت

مدت فعاليت

بر حسب سال/ ماه/ روز

پذيرش مسئوليت قواي سه گانه

مدت بر حسب ساعت

برای شرکت در جلسات

شوراها/ كميته ها و…

امتیاز ملاحظات
شماره تاریخ از تاریخ تا تاریخ سال ماه روز کمیته منتخب مؤسسه  

کمیسیون  تخصصی

 

 

 

هیات ممیزه

 

 
۱ رییس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (از۲۴/۰۲/۱۳۸۸ تا ۲۹/۰۴/۱۳۸۹ محاسبه می شود: ۱سال و ۲ماه)     ۳۰/۰۷/۱۳۸۴ ۲۹/۰۴/۱۳۸۹ ۴ ۸            
۲ عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی دوره پنجم هیئت ممیزه ۳۱۵۲   ۲۹/۰۴/۱۳۸۷ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴                
۳ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان با کسب موافقت روسای وقت دانشگاه     ۱۶/۰۸/۱۳۸۹ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ ۴              
۴ عضو هیئت امنای موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی؛ غیرانتفاعی عرفان کرمان ۱۰۲۷۵۹/۱۵/۸۹   ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ تاکنون ۵ ۶            
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل  
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

  بندهای ۴-۱۴- و ۴-۱۵- پذيرش مسئولیت قوای سه گانه و شركت در شوراها، کمیته ها و هیات های رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و…  كه جزء وظايف سازماني فرد نباشد.      پ                     

۵ عضو هیئت امنای موسسه ی آموزش عالی مهر ۹۸۰۶۹   ۱۴/۰۷/۱۳۹۰ تاکنون ۴ ۱۱            
۶ عضو انجمن حسابداری ایران ۲۲۴۵/۹۰   ۱۳۹۰ تاکنون                
۷ عضویت در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی استان ها به عنوان عضو رسمی در کارگروه پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی شورای پیشگیری کل استان ها     ۱۹/۰۱/۱۳۹۱ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ ۳ ۲            
۸ رییس شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای کرمان     ۵/۹/۱۳۹۰ ۵/۹/۱۳۹۱ ۱             دکتر حسین توکلی (رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی)
۹ رییس هیئت نظارت بر امور آموزشگاههای آزاد استان کرمان     ۹/۹/۱۳۹۰ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ ۳ ۶           دکتر کوروش پرند
۱۰ رییس شورای پژوهش اداره کل فنی و حرفه ای استان     ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ ۳۰/۰۳/۱۳۹۴ ۳ ۲           دکتر کوروش پرند
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل  
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد        رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد      گروه آموزشی: مدیریت

 

 

 

 

 

  بندهای ۴-۱۴- و ۴-۱۵- پذيرش مسئولیت قوای سه گانه و شركت در شوراها، کمیته ها و هیات های رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و…  كه جزء وظايف سازماني فرد نباشد.     

۱۱ عضو میز امارات، قطر، عمان و الجزایر بر اساس سند راهبردی سازمان مبنی بر حضور در عرصه های بین المللی     ۲۸/۱/۱۳۹۱ ۳۰/۰۳/۱۳۹۴ ۳ ۲           دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی (مشاور رییس سازمان)
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل  
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

 

  • ارائه تصاویر احکام مربوط به هر ردیف الزامی است.
  • برای مسئولیتهای تعریف شده مانند ریاست و معاونت دانشگاه، ریاست و معاونت دانشکده ها، ریاست گروهها و بخشها، همکاری در پستهای اجرایی وزارتخانه های کشور و… ذکر مدت مسئولیت کافی است.
  • برای انجام کلیه فعالیتهای خارج از مؤسسه محل خدمت ارائه موافقت مؤسسه الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد       رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد       گروه آموزشی: مدیریت:
  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     بند ۴-۱۶- گزارش عملکرد مناسب فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، عمرانی سالیانه                                                                                                                                                                                                              صفحه چهل و هفتم

ردیف عنوان فعالیت نوع فعالیت سال فعالیت مقام تأیید کننده (۱) امتیاز ملاحظات
فرهنگی -تربیتی آموزشی پژوهشی عمرانی کمیته منتخب مؤسسه کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

 

 

۱ کتاب گزارش برنامه ها و عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان   *     ۱۳۹۰ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور        
۲ کتاب گزارش برنامه ها و عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان   *     ۱۳۹۳ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور        
۳ ایجاد کتابخانه مرکزی و سالن آمفی تئاتر مرکزی با زیربنای ۶۰۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان     * * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۴ ایجاد خوابگاه متاهلی با زیر بنای ۳۲۰۰متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان       * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۵ ایجاد سازمان مرکزی دانشگاه با زیر بنای ۲۵۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان       * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۶ ایجاد خوابگاه امین با زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان       * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۷ ساخت خوابگاه خوشبختی بازیربنای ۵۰۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان       * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۸ ساخت و افتتاح خوابگاه شماره ۴ بازیربنای ۴۰۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان       * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

 

نام مؤسسه:  دانشگاه شهید باهنر کرمان          نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: مهدی ابراهیمی نژاد       رشته تحصیلی:  مدیریت گرایش اقتصاد       گروه آموزشی: مدیریت:
  فرم شماره ۴

(ماده ۴)

 

 

 

 

 

 

 

     بند ۴-۱۶- گزارش عملکرد مناسب فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، عمرانی سالیانه 

 

۹ ساخت و افتتاح دانشکده ادبیات و علوم انسانی با زیربنای ۳۰۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان   *   * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۰ ساخت و افتتاح دانشکده علوم پایه با زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان   *   * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۱ ساخت و افتتاح دانشکده فنی فاز ۲ با زیربنای ۵۱۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان   *   * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۲ ساخت و افتتاح دانشکده فنی فاز ۳ با زیربنای ۵۱۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان   *   * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۳ ساخت و افتتاح سردر دانشگاه با زیربنای ۵۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان       * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۴ ساخت و تکمیل سالن ورزشی و اداره تربیت بدنی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان   *   * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۵ ایجاد کتابخانه مرکزی و سالن آمفی تئاتر مرکزی با زیربنای ۶۰۰۰ متر مربع در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان   *   * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۶ ساخت و افتتاح دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیریت فرهنگی دانشگاه با ۴۰۰ متر مربع زیر بنا *     * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۷ آماده سازی و تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی با ۱۵۰ متر مربع       * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
۱۸ ساخت و افتتاح ۳ واحد مسکونی برای اساتید با ۵۰۰متر مربع زیر بنا در دانشگاه ولیعصر(عج)       * ۱۳۸۸ ریاست دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان        
جــــــــــــمـــــــــــع کـــــــــــــل        
امضای عضو هیات علمی                                                                               امضای مدیر گروه مربوط                                                                   امضای دبیر کمیته منتخب مؤسسه

 

     –  با ارائه تأیید بالاترین مقام اجرایی مؤسسه امتیاز این بند قابل احتساب می باشد.